Thuật ngữ bóng đá

CDM trong bóng đá là gì | Những cầu thủ nổi tiếng ở vị trí cdm

CDM trong bóng đá là gì? CDM là viết tắt của từ central defensive midfielder, [...]

Poker trong bóng đá là gì | Cầu thủ nổi tiếng đã ghi poker kỉ lục

Poker trong bóng đá là gì? Đây là một trong những hoạt động được nhiều [...]

RM trong bóng đá là gì | Những cầu thủ RM xuất sắc nhất lịch sử

Rm trong bóng đá là gì? Đây là một thuật ngữ mà hẳn nhiều người [...]

Acc trong bóng đá là gì? Ý nghĩa của nó ra sao?

Acc trong bóng đá là gì? Đây là một kỹ năng trong bóng đá mà [...]

Culi là gì trong bóng đá | Ý nghĩa và những điểm thú vị

Culi là gì trong bóng đá? Đây là một thuật ngữ trong bóng đá hẳn [...]

LW trong bóng đá là gì và những cầu thủ nổi LW bật nhất

LW trong bóng đá là gì? Đây là 1 trong những vị trí có vai [...]

Vamos là gì? Ý nghĩa và cách sử dụng trong bóng đá

Vamos là gì? Đây là một thuật ngữ bóng đá được sử dụng nhiều lần [...]

SHO trong bóng đá là gì | Những pha SHO nổi tiếng và ấn tượng

SHO trong bóng đá là gì? Đây là một từ viết tắt của shootout, hay [...]

WF trong bóng đá là gì | Những cầu thủ WF xuất sắc nhất lịch sử

WF trong bóng đá là gì? Đây là một vị trí đóng vai trò rất [...]

ST trong bóng đá là gì và những cầu thủ ST xuất sắc nhất lịch sử

ST trong bóng đá là gì? Đây là một vị trí rất quan trọng trong [...]